Gitaarboeken

Handige boeken voor starters met gitaar

Al meer dan tien jaar worden de leerzame gitaarboeken van Frans Frijns in het gitaaronderwijs gebruikt. De vier boeken die je  via deze shop kunt bestellen zijn ieder voor zich gericht op een speciaal doel.

 

Starten zonder noten

Als eerste is er een Gitaar – Introductiecursus die geschreven is voor leerlingen die met gitaar willen starten.

Al vanaf de eerste les speelt de leerlingen samen met de docent (of met de gratis bijgeleverde cd-rom) een aantal leuke en afwisselende muziekstukjes. Het boek biedt een gevarieerd aanbod aan muziekvoorbeeldjes zonder dat de leerling eerst noten moet leren lezen. Op die manier komt het musiceren centraal te staan.

 

Makkelijk leren notenlezen

De twee duettenboekjes zijn geschreven om het leren spelen vanuit het notenschrift voor de leerling zo aantrekkelijk mogelijk te maken. Het boekje 20 duetten met losse snaren biedt een twintigtal afwisselende en goedklinkende duetten waarbij de leerling uitsluitend losse snaren hoeft te spelen terwijl de begeleidende gitaarpartij van docent of cd voor een mooi en completerend muziekwerkje zorgt. Bij het boek ontvangt de leerling een gratis audio-cd.

 

Een stapje verder gaat het in 50 Gitaarduetjes. In dit boek speelt de leerling telkens 8 duetten op iedere snaar. De leerling speelt een melodie met telkens de eerste drie basistonen van iedere snaar. Bij het boek ontvangt de leerling een gratis audio-cd.

 

 

Muziek voor de Kerst

In het duettenboek Muziek voor de Kerst tref je 16 bekende Kerstmelodieën in eenvoudige toonsoorten met een volwaardige gitaarbegeleiding. De stukken zijn zeer geschikt om met beginnende leerlingen uit te voeren. De melodieën zijn geschikt voor de meeste C-instrumenten. Dus ook speelbaar op viool, fluit en andere instrumenten.