Boek met potlood en stemvork

Muziektheorie

MUZIEK LEREN BEGRIJPEN

Als je meer van muziek wilt begrijpen, dan is het verdiepen in muziektheorie of muziekleer een logische stap. Vanuit de muziektheorie worden regels en afspraken gemaakt over de bijzondere taal die muziek is.

Ondanks dat ieder muziekstuk weer helemaal anders klinkt, verloopt bij verschillende muziekstukken veel op eenzelfde manier. Voor ‘buitenstaanders’ lijkt dit soms geheimzinnig en ondoorgrondelijk. Sommigen denken dat je om muziek te kunnen begrijpen een bijzonder talent moet hebben. Maar eigenlijk is het leren begrijpen van muziek net als het leren van een andere taal. Het is een kwestie van stap voor stap aan de slag gaan. Dat kan bij een muziekschool, een docent, online of gewoon met behulp van een goed boek!

MUZIEKTHEORIE MET EEN BOEK en EEN COMPUTERPROGRAMMA?

Inmiddels zijn er meerdere boeken voor muziektheorie verkrijgbaar. Naast de serie Algemene Muziektheorie (waarvan deel A en deel B verschenen zijn) is er het boek Basiscursus Muziekleer en Muziektheorie voor pop-, rock- en jazzmusici.

De methode is bruikbaar voor lessen in klassikaal verband, maar kan ook als ondersteunend element in de muziekles ingezet worden. Daarnaast kan de methode zeer goed voor zelfstudie worden gebruikt.

Vooral de combinatie van boek met het gratis muzieksoftware maakt deze methodes bijzonder. De muzieksoftware sluit naadloos aan op het lesmateriaal van het boek en helpt bij het oefenen van muzikale vaardigheden.

Deze methode is vooral ook een ideale oplossing voor de instrumentale/vocale docent die aandacht wil besteden aan de theorie. Door de mogelijkheid om zelf te kunnen werken met de gratis muzieksoftware, hoeft hiervoor in de instrumentale/vocale les slechts beperkte tijd aan besteed te worden. De leerling kan thuis zelfstandig werken met boek en computer. De resultaten kunnen worden uitgeprint en meegenomen worden naar de les, waar de docent eventueel kan bijsturen.

Basiscursus Muziekleer
Basiscursus Muziekleer met gratis software
Algemene Muziektheorie A
Algemene Muziektheorie A met gratis software
Algemene Muziektheorie B
Algemene Muziektheorie B met gratis software
Muziektheorie voor pop,- rock-, en jazzmusici
Muziektheorie voor pop,- rock-, en jazzmusici 1  met gratis software